Changshu Nanhu Chemical Equipments Co., Ltd.

  • Changshu Nanhu Chemical Equipments Co., Ltd.
  • Changshu Nanhu Chemical Equipments Co., Ltd.
  • Changshu Nanhu Chemical Equipments Co., Ltd.

PRODUCTS

PRODUCTS

nanhu chemical

Glass lining agitator

73 standard- north glass lining
Spec, stirring type Anchor(gate) Paddle-type
DN A H h DN D H h
QFK50-50 40 379 760 200 - - - -
QFK60-100 40 479 880 250 - - - -
QFK70-200 50 549 1100 300 - - - -
QFK80-300 50 649 1200 350 - - - -
QFK90-500 75 724 148 500 75 500 1480 370
QFK110-1000 75 900 1780 600 75 500 1740 370
QFK120-1500 100 1000 2100 700 100 700 2072 350
QFK130-2000 100 1000 2200 700 100 700 2170 350
QFK160-3000 100 1200 2400 860 100 700 2385 350
QFK160-5000 - - - - 100 800 3250 520
QFK175-5000 100 1580 3250 950 100 900 3180 520
QFK145-3000 - - - - 100 700 2170 350

 

Spec ,stirring type Impeller type
DN D H
FK120-1000 80 700 1880
FK130-1500 80 700 2100
FK130-2000 80 700 2450
FK160-3000 95 800 2560
FK175-5000 95 850 3175
FK200-10000 127 1000 4500
Spec, stirring type Combined type
DN D H h
JH160-7000 102 800 4540 2240
JH200-14000 127 1000 5410 2960
Mailbox

Go
Top

 
點擊這里給我發消息
在線客服
 
 
 
 
亚洲在线色电影