Changshu Nanhu Chemical Equipments Co., Ltd.

  • Changshu Nanhu Chemical Equipments Co., Ltd.
  • Changshu Nanhu Chemical Equipments Co., Ltd.
  • Changshu Nanhu Chemical Equipments Co., Ltd.

PRODUCTS

PRODUCTS

nanhu chemical

Dumping valve


 

Reaction pot Spec D D1 D2 D3 axN d d1 bxN L L1 Dg/dg Weight (kg)
50-100 70/32 φ160 φ130 φ40 φ160 4-φ114 φ120 φ90 4-φ14 350 325 70/32 14.5
200-500 80/40 φ185 φ150 φ58 " 4-φ18 φ130 φ100 " 360 330 85/40 15.7
1000-2000 100/50 φ205 φ170 φ72 " " φ140 φ110 " 395 360 95/50 19.4
" =" φ210 φ185 φ60 " 6-φ14 " " " " " " "
" =" " φ190 " " 8-φ14 " " " " " " "
3000L 125/80 φ235 φ200 φ100 φ200 3-φ18 φ185 φ150 4-φ18 450 400 120/80 27.5
5000L =" " φ210 φ50 " 10-φ1 " " " " " " "
over 5000L 150/100 φ260 φ225 φ120 " 8-φ18 φ205 φ170 " 485 420 140/80 35.1


Remark:= no standard size

Reaction pot Spec D D1 D2 D3 axN d d1 bxN L Dg/dg Weight (kg)
50-100 70/32 φ160 φ130 φ34 φ160 4-φ14 φ120 φ90 4-φ14 268 75x32 8.7
200-500 80/40 φ185 φ150 φ40 " 4-φ18 φ140 φ110 " 275 85x50 10.5
1000-2000 100/50 φ205 φ170 φ50 φ180 " φ140 φ110 " 315 95x50 12.7
" =" φ210 φ185 φ50 " 6-φ14 " " " " " "
3000L 125/80 φ235 φ200 φ65 φ200 8-φ18 φ185 φ150 8-φ18 365 110x80 19
5000L =" " φ210 " " 10x14 " " " " " "
5000L以上 150/100 φ260 φ225 φ80 " 8-φ18 φ205 φ170 " 505 125x100 22.3


Remark:= no standard size

Mailbox

Go
Top

 
點擊這里給我發消息
在線客服
 
 
 
 
亚洲在线色电影